Home

Pharmaq Settvac har siden 1995 drevet med vaksinering av settefisk og er i dag den ledende aktør i det norske markedet på maskinell vaksinering.
Gjennom mange år har selskapet bygd erfaring og opparbeidet seg en solid kompetanse på vaksinasjon av ulike arter.
Vi forplikter oss til å skape verdier for våre kunder gjennom nært samarbeid og høyt fokus på kvalitet i alle ledd.